„Wydajność oraz wysoką jakość gwarantujemy dzięki kulturze pracy, w której wszelkie procesy i systemy są ustawicznie weryfikowane i poprawiane pod względem kosztów i korzyści. Potrzeby Klienta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu – nie tylko na papierze.”
Manal Ratz / Specjalista w Zespole Obsługi Transakcji Handlowych / ComTS

Profil

Delivery Center obejmuje jako organizacja parasolowa siedem spółek ComTS, jednostkę zarządzającą w Niemczech i CERI International w Polsce. Wszystkie spółki tworzą jedną grupę, która umożliwia elastyczne i kompleksowe zarządzanie projektami outsourcingowymi.


Misja i Strategia


Wartości

Spółki

 CERI International powstało w 2003 roku jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw świadczących obsługę procesów biznesowych na polskim rynku. Firma swoją działalność zapoczątkowała jednak już w roku 1996 – wówczas jeszcze jako Centrum Rozliczeń dla BRE Banku. Obecnie CERI jest dynamicznie rozwijającym się centrum BPO (Business Process Outsourcing). Od marca 2012 roku 100% udziałowcem CERI jest drugi co do wielkości bank niemiecki – Commerzbank AG.

CERI zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych Klienta, na którą mogą składać się zarówno pojedyncze usługi, jak i całe ich pakiety. Pomagamy naszym Klientom optymalizować procesy operacyjne oraz skutecznie wykorzystywać osiągnięte wyniki do poprawy jakości świadczonych usług. Specjalizujemy się w obsłudze procesów biznesowych dla banków i instytucji finansowych.

www.ceri.pl

W Polsce mieszczą się trzy lokalizacje, przy czym główna siedziba znajduje się w Łodzi. Łącznie w CERI zatrudnionych jest około 950 pracowników.

 • Testowanie aplikacji IT
 • Uzgodnienia rachunków nostro i cash management
 • Obsługa transakcji FX i rynku finansowego
 • Obsługa płatności krajowych i zagranicznych
 • Zakładanie kont Klienta, ich zmiana i likwidacja (np. obsługa wniosków o zwolnienie z podatku – FSA)
 • Wyszukiwanie i aktualizacja informacji dotyczących Klienta
 • Digitalizacja, archiwizacja

Prezes Zarządu

Miguel-Angel Rodriguez

Członek Zarządu

Kim Wüllenweber

Członek Zarządu

Andrzej Górecki

Członek Zarządu

Tomasz Królik

 ComTS Mitte, ComTS Nord i ComTS West rozpoczęły działalność operacyjną jako spółki usługowe dla Commerzbanku w roku 2007. Ich celem jest trwałe zapewnianie wysokiego poziomu świadczonych usług, przy zachowaniu niskich kosztów i zwiększonej elastyczności. W roku 2012 założono czwartą spółkę w Halle (Saale). W następstwie skutecznego rozwoju w 2015 roku otworzono ComTS Finance w Halle (Saale) oraz ComTS Logistics z siedzibą w Magdeburgu, a pod koniec 2016 roku ComTS Rhein-Ruhr w Duisburgu. Spółki ComTS tworzą wspólnie grupę Delivery Center i należą w 100% do Commerzbanku.

Przy zakładaniu spółek akcent położony został na obsługę procesów z obszarów usług pocztowych, zarządzania dokumentami, płatności krajowych oraz telefonicznej obsługi Klienta (Biuro Obsługi Klienta). W kolejnych latach stale poszerzano zakres świadczonych usług, przejmując obsługę kolejnych procesów z obszaru płatności zagranicznych, usług bankowych i call center (infolinia). Obecny wachlarz usług jest nieustannie poszerzany, ostatnio o usługi z obszaru Finance & Accounting, Compliance i obsługę kredytów konsumenckich.

Spółki ComTS mieszczą się w siedmiu głównych lokalizacjach:

 1. ComTS Finance GmbH w Halle
 2. ComTS Logistics GmbH w Magdeburgu
 3. ComTS West GmbH w Hamm
 4. ComTS Mitte GmbH w Erfurcie
 5. ComTS Ost GmbH w Halle
 6. ComTS Rhein-Ruhr GmbH w Duisburgu
 7. ComTS Nord GmbH w Magdeburgu

Posiadamy ponadto wiele dodatkowych lokalizacji, m.in. w Berlinie, Hamburgu, Frankfurcie i Monachium.

W sumie w naszych lokalizacjach w Niemczech pracuje około 2200 pracowników.

 • Skanowanie, digitalizacja i archiwizacja
 • Zakładanie kont Klienta, ich zmiana i likwidacja (np. obsługa zmiany konta)
 • Infolinia / Biuro obsługi Klienta
 • Obsługa płatności krajowych i zagranicznych
 • Back-office dla lokat & Papierów wartościowych
 • Administrowanie kredytami
 • Testowanie aplikacji
 • Finanse & Księgowość (procesy w obszarze fakturowania, raportowania i controllingu)

Rzecznik Zarządu spółek ComTS

Stefan Groß

ComTS West GmbH

Jana Croissant

ComTS Nord GmbH

Marcus Recksiek

ComTS Mitte GmbH

Martin Rösler

ComTS Logistics GmbH
ComTS Rhein-Ruhr GmbH

MATTHIAS HALAGIERA

ComTS Finance GmbH

Heiko Kröber, Christian Schmitt, Jan-Philipp Schmidt
„Znaczna część sukcesu projektów outsourcingowych zależy od tego, jak skutecznie realizowane jest przeniesienie procesów do usługodawcy. Przejmujemy know-how i pomagamy Klientom w sprawnej migracji procesów. Stale podnosimy poziom kwalifikacji naszych pracowników, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku.”
Arkadiusz Sońta / Dyrektor Centrum Kompetencji Weryfikacji Klientów / CERI International

Zatrudniamy
ok. 3150 pracowników

 COMTSCERI
Udział kobiet
w procentach
68%
68%
Przedział wiekowy
w latach
16-66
19-63
Średni wiek
w latach
39
31
Znajomość języków obcych
Niemiecki / Angielski / Francuski / Polski / Arabski / Turecki / Holenderski / Bośniacki / Serbski / Chorwacki
Polski / Niemiecki / Angielski / Hiszpański / Francuski / Holenderski / Włoski / Norweski / Portugalski /  Czeski / Chorwacki / Ukraiński / Bułgarski / Rosyjski

Zarząd

Nasz program strategiczny oparty jest na zdefiniowanym Docelowym Modelu Operacyjnym (TOM), który stanowi podstawę dla naszej organizacji.

NIKOLAUS VON WUTHENAU

Rzecznik Zarządu CSH GmbH
Rada doradcza spółek ComTS (Przewodniczący)
Rada nadzorcza CERI International (Przewodniczący)

JANA CROISSANT

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS West GmbH

STEFAN GROß

Rzecznik Zarządu spółek ComTS

HEIKO KRÖBER

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Finance GmbH

STEFFEN GRAF

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający Commerz Services Holding GmbH
Rada doradcza spółek ComTS
Rada nadzorcza CERI International

MATTHIAS HALAGIERA

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Logistics GmbH
Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Rhein-Ruhr GmbH

MARCUS RECKSIEK

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Nord GmbH

PATRICK SCHMIDT

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający Commerz Services Holding GmbH
Rada doradcza spółek ComTS 
Rada nadzorcza CERI International

MIGUEL-ANGEL RODRIGUEZ

Prezes Zarządu CERI International

MARTIN RÖSLER

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Mitte GmbH

Stefan Dams

Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający ComTS Ost GmbH